Automatická pračka
Mikrovlnná trouba
100 Hz televizor
Fuzzy Logic
6th Sense u praÄŤky
ZapojenĂ­ praÄŤky
Sušení ovoce
Jak používat myčku
Jaký zvolit formát televizoru? 16:9 nebo 4:3
Jak používat automatickou pračku
zadejte klíčové slovo:

Dvouletá záruční doba a co se mění?
Občanský zákoník - novelizace
Sada mobilního telefonu je jeden výrobek
Zpětný odběr výrobků
Občanský zákoník - O prodeji
Kasa.cz
Euronics.cz
Eta.cz
Obchodní-dům.cz
eProton.cz
Vltava.cz
Hej.sk
Obchodny-dom.sk
Vrácení zboží


Při vracení zboží na základě neopravitelnosti nebo vyššího počtu vad se velmi často vyskytují chybné představy o uplatňování občanského zákoníku § 623 odstavec 1, do jehož působnosti tento problém spadá.

Nejprve si připomeňme citaci zákona (obč. zákoník ?R § 623 odst 1):

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci, nebo od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

V publikaci "Občanský zákoník - komentář" kolektivu autorů: Jehlička, Škárová, Švestka, Vodička, která vyšla r.1994 - nakladatelství BECK Praha je tento výklad - cituji:

Opětovné vyskytnutí vady po opravě je jen tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době nejméně dvakrát odstraňovaná, vyskytne opětovně. O takovýto případ se nejedná, projeví-li se po předchozí opravě jiná, než dosud reklamovaná vada.

Větší počet vad je vykládán tak, že
 1. musí být alespoň tři současně
 2. každá z nich i sama o sobě musí bránit v užívaní takovému, jako by bylo zboží bez vady.
Konec citátu.

Z uvedeného vyplývá, že právo na výměnu zboží vzniká při třetí stejné vadě výrobku, která již nebude opravována.
V praxi, namísto opravy, servis vydá potvrzení o třetí stejné závadě a výrobek bude na základě tohoto dokladu vyměněn obchodníkem, který výrobek prodal. O potvrzení je třeba servis požádat.

Druhý případ, kdy je možnost vrácení výrobku, při třech současně se vyskytnutých vadách, se v praxi málo vyskytuje. Osobně jsem se s tímto případem nikdy nesetkal.

Pro www.najdiservis.cz zpracoval Miloš Chadt

Související články:
 • Dvouletá záruÄŤnĂ­ doba a co se mÄ›nĂ­?
 • Zákon o ochranÄ› spotĹ™ebitele
  Občanský zákoník - O prodeji
  Občanský zákoník - O opravách
  Vrácení zboží
  Zpětný odběr výrobků
  Sada mobilního telefonu je jeden výrobek
  Občanský zákoník - novelizace
  Dvouletá záruční doba a co se mění?
  Databáze servisů obsahuje:
  3422 záznamů
  Poslední aktualizace stránek:

  13.03.2016 17:17