Automatická pračka
Mikrovlnná trouba
100 Hz televizor
Fuzzy Logic
6th Sense u praÄŤky
ZapojenĂ­ praÄŤky
Sušení ovoce
Jak používat myčku
Jaký zvolit formát televizoru? 16:9 nebo 4:3
Jak používat automatickou pračku
zadejte klíčové slovo:

Dvouletá záruční doba a co se mění?
Občanský zákoník - novelizace
Sada mobilního telefonu je jeden výrobek
Zpětný odběr výrobků
Občanský zákoník - O prodeji
Kasa.cz
Euronics.cz
Eta.cz
Obchodní-dům.cz
eProton.cz
Vltava.cz
Hej.sk
Obchodny-dom.sk
Zákon o ochraně spotřebitele

?ÁST DRUHÁ
POVINNOSTI P?I PRODEJI VÝROBK? A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB


§ 3
Poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb

Prodávající je povinen:
 • a) prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře nebo množství a umožnit spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů,
 • b) prodávat výrobky a poskytovat služby v předepsané nebo schválené jakosti, pokud je závazně stanovena nebo pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů 5) anebo v jakosti jím uváděné; není-li jakost předepsána, schválena nebo uváděna, v jakosti obvyklé,
 • c) prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy 6) a ceny při prodeji výrobků nebo poskytování služeb správně účtovat.


§ 4 a 5 zrušeny

§ 6
Zákaz diskriminace spotřebitele
Prodávající se nesmí při prodeji výrobků a poskytování služeb chovat v rozporu s dobrými mravy; zejména nesmí žádným způsobem spotřebitele diskriminovat.

§ 7
Zákaz nabídky a prodeje nebezpečných výrobků
(1) Nikdo nesmí prodávat ani nabízet nebezpečné výrobky.
(2) Odpovědnosti za porušení zákazu uvedeného v odstavci 1 se zprostí ten, kdo prokáže, že o skutečnosti, že se jedná o nebezpečné výrobky, v době prodeje nebo nabídky nemohl vědět.
(3) Dozví-li se prodávající jakékoliv skutečnosti, které nasvědčují tomu, že prodal spotřebiteli nebezpečné výrobky, je povinen bezodkladně jej o tom informovat. Není-li informování jednotlivých spotřebitelů možné, je povinen informovat účinným způsobem spotřebitelskou veřejnost a orgány veřejné správy, které vykonávají dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona.
(4) Povinnost uloženou v odstavci 3 má obdobně výrobce, dovozce a dodavatel.
(5) Ustanovení předchozích odstavců platí přiměřeně pro poskytování služeb.

§ 8
Zákaz klamání spotřebitele
(1) Nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje anebo zamlčet údaje o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb či úrovni nákupních podmínek.
(2) Pojmy "záruka", "zaručený", jakož i všechny další pojmy obdobného obsahu, mohou být používány jen v případech, kdy je současně konkretizován obsah a podmínky záruky.
(3) Obecná úprava nekalé soutěže 9) není ustanovením předchozích odstavců dotčena.

předchozí stránka  další stránka
Související články:
 • Dvouletá záruÄŤnĂ­ doba a co se mÄ›nĂ­?
 • Zákon o ochranÄ› spotĹ™ebitele
  Občanský zákoník - O prodeji
  Občanský zákoník - O opravách
  Vrácení zboží
  Zpětný odběr výrobků
  Sada mobilního telefonu je jeden výrobek
  Občanský zákoník - novelizace
  Dvouletá záruční doba a co se mění?
  Databáze servisů obsahuje:
  3422 záznamů
  Poslední aktualizace stránek:

  13.03.2016 17:17