Automatická pračka
Mikrovlnná trouba
100 Hz televizor
Fuzzy Logic
6th Sense u praÄŤky
ZapojenĂ­ praÄŤky
Sušení ovoce
Jak používat myčku
Jaký zvolit formát televizoru? 16:9 nebo 4:3
Jak používat automatickou pračku
zadejte klíčové slovo:

Dvouletá záruční doba a co se mění?
Občanský zákoník - novelizace
Sada mobilního telefonu je jeden výrobek
Zpětný odběr výrobků
Občanský zákoník - O prodeji
Kasa.cz
Euronics.cz
Eta.cz
Obchodní-dům.cz
eProton.cz
Vltava.cz
Hej.sk
Obchodny-dom.sk
Dvouletá záruční doba a co se mění?

 • Prodávající je odpovědný za vady, které vznikly neodbornou montáží prodávajícím nebo osobou, kterou k tomu prodávající pověřil, což musí být dohodnuto v kupní smlouvě. To platí i v případě, kdy montáž provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu.


 • Stále platí, že na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Tento musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho I?O, sídlo (právnická osoba) nebo bydliště (fyzická osoba). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci, kde ale musí být tyto údaje uvedeny.


 • V rámci odpovědnosti za vady je zapotřebí rozlišovat mezi odpovědností za vady, které má prodané zboží při jeho převzetí kupujícím, a zárukou. Prodávající odpovídá za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou (což je širší pojem než jen bezvadnost zboží), zatímco odpovědnost prodávajícího v rámci záruky bude výslovně vztažena jen na vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží kupujícím během záruční doby.


 • Z výše uvedeného vyplývá, že by se nic výrazného kromě záruční doby měnit nemělo, jelikož všichni výrobci a dovozci přenechávají posouzení "úměrnosti" na servisních organizacích, které jako jediné dokáží posoudit, co úměrné je a co není. Na prodejci samotném je pak rozhodnutí, jestli dodrží rozhodnutí servisu, nebo rozhodne jinak a na své náklady. Výklady jednotlivých právníků se mohou lišit, nicméně cestu, jakou se bude znění a uplatnění tohoto zákona ubírat, nám ukáže asi až čas. Zvláště, když některá ustanovení zákona nejsou zcela jednoznačná a k výkladu zákona je oprávněn pouze soud a precedentní rozhodnutí. Budeme si tedy muset počkat na první rozhodnutí, která snad objasní a vyloží význam některých ustanovení v novele.

  Pro Najdiservis.cz Petr Šebek a Pavel Višenka

  předchozí stránka 
  Související články:
 • ObÄŤanskĂ˝ zákonĂ­k - novelizace
 • ObÄŤanskĂ˝ zákonĂ­k - O opravách
 • ObÄŤanskĂ˝ zákonĂ­k - O prodeji
 • VrácenĂ­ zboží
 • Zákon o ochranÄ› spotĹ™ebitele
 • 0-9, A-F, G-L, M-R, S-Z
  100 Hz televizor
  24-bit Color
  32-bit Color
  3D systém
  3D-i systém
  6th Sense u mikrovlnky
  6th Sense u myÄŤky
  6th Sense u praÄŤky
  A.I.R
  Accelerator Board
  Access
  Access Time
  Active-Matrix Display
  Add
  Adware
  Akční rádius
  AktivnĂ­ SMS
  Aqua Stop
  Auto Cook
  Auto Defrost
  Auto Half Load
  Auto Shut - Off
  Auto Tracking Control System
  Auto Weight Crisp
  Auto Weight Defrost
  Automatická pračka
  Barevná hloubka
  Bezpečnostní dvířka
  Bio Step
  Bit
  Black
  Bravoska
  Byte
  Databáze servisů obsahuje:
  3422 záznamů
  Poslední aktualizace stránek:

  13.03.2016 17:17