Automatická pračka
Mikrovlnná trouba
100 Hz televizor
Fuzzy Logic
6th Sense u praÄŤky
ZapojenĂ­ praÄŤky
Sušení ovoce
Jak používat myčku
Jaký zvolit formát televizoru? 16:9 nebo 4:3
Jak používat automatickou pračku
zadejte klíčové slovo:

Dvouletá záruční doba a co se mění?
Občanský zákoník - novelizace
Sada mobilního telefonu je jeden výrobek
Zpětný odběr výrobků
Občanský zákoník - O prodeji
Kasa.cz
Euronics.cz
Eta.cz
Obchodní-dům.cz
eProton.cz
Vltava.cz
Hej.sk
Obchodny-dom.sk
Dvouletá záruční doba a co se mění?

 1. 1.ledna 2003 vstoupila v platnost novela občanského zákoníku (dle zákona č. 136/2002 Sb.), která prodlužuje záruční lhůtu u spotřebního zboží ze šesti měsíců na dva roky. Záruční dobu lze samozřejmě prodloužit.


 2. Platí přechodné ustanovení, že výrobky vyrobené před rokem 2003 je do konce roku 2003 možné prodávat se šestiměsíční záruční lhůtou. Na to ale musí být zákazník výslovně upozorněn a musí to být uvedeno na záručním listě nebo na dokladu o zakoupení.


 3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.


 4. Zákon stanovuje termín Shoda s kupní smlouvou: "Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí - prodávaná věc má jakost, má všechny vlastnosti udávané v popisu výrobku a uváděné například v reklamě."
  Výrobek také musí odpovídat účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Je-li to možné z povahy věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována a aby mu byla předvedena funkčnost (POZOR! Není povinnost prodávajícího, ale právo kupujícího).
  V případě, že výrobek při převzetí kupujícím není v pořádku, má kupující právo na bezplatné a urychlené dání věci do pořádku, a to podle požadavku kupujícího bu? výměnou nebo opravou. Není–li ani jedno možné, může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od koupě odstoupit. To neplatí, pokud kupující o vadě věděl nebo ji sám způsobil. Nově zákon upravuje, že pokud zjistí zákazník porušení shody s kupní smlouvou u výrobku během prvních šesti měsíců, je to jako kdyby na to přišel při převzetí výrobku. Pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


 5. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna (zde se lhůta 30 dnů nemění, ani to, že při výměně výrobku běží záruční doba znova). Není-li to k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu výrobku, nebo týká-li se vada jen součásti výrobku, výměnu právě této části. Pokud to není možné, tak může kupující žádat slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.
  Protože novela občanského zákoníku odkazuje na Směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES, bude zřejmě možno s poukazem na čl. 3 odst. 3 této směrnice dovodit, že kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Zároveň bude platit vyvratitelná právní domněnka, že rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se prokáže opak. Při reklamaci vady, která brání užívání zboží, může být opak prokázán např. tím, že zboží vykazuje známky užívání.
  Při posouzení otázky úměrnosti lze vycházet ze zásad citované směrnice Evropského parlamentu. Podle nich se o neúměrné nápravě dá mluvit v případě, že by vznikly nepřiměřené náklady pro prodávajícího. Např.: po koupi videa zákazník doma zjistí, že se zasekla dvířka do mechaniky, video tedy nelze používat. Je pak neúměrné požadovat výměnu videa za tisíce korun, když výměna dvířek bude trvat tři minuty a bude stát pár korun.
  Záruční podmínky výrobců standardně vycházejí z toho, že vzhledem k povaze zboží je prakticky téměř každá vada odstranitelná výměnou vadné součásti zboží. (Tímto principem se i zatím řídí všichni výrobci nebo dovozci, kteří vydali prohlášení, popřípadě úpravu svých reklamačních podmínek a žádný přímou výměnu neumožňuje).další stránka
Související články:
 • ObÄŤanskĂ˝ zákonĂ­k - novelizace
 • ObÄŤanskĂ˝ zákonĂ­k - O opravách
 • ObÄŤanskĂ˝ zákonĂ­k - O prodeji
 • VrácenĂ­ zboží
 • Zákon o ochranÄ› spotĹ™ebitele
 • 0-9, A-F, G-L, M-R, S-Z
  A.I.R
  Accelerator Board
  Access
  Access Time
  Active-Matrix Display
  Add
  Adware
  Akční rádius
  AktivnĂ­ SMS
  Aqua Stop
  Auto Cook
  Auto Defrost
  Auto Half Load
  Auto Shut - Off
  Auto Tracking Control System
  Auto Weight Crisp
  Auto Weight Defrost
  Automatická pračka
  Barevná hloubka
  Bezpečnostní dvířka
  Bio Step
  Bit
  Black
  Bravoska
  Byte
  CCD
  CD média
  Chladná zóna - CoolZone
  Clean Express
  CMOS
  CMY
  CMYK
  Color Separation
  Databáze servisů obsahuje:
  3422 záznamů
  Poslední aktualizace stránek:

  13.03.2016 17:17