Automatická pračka
Mikrovlnná trouba
100 Hz televizor
Fuzzy Logic
6th Sense u praÄŤky
ZapojenĂ­ praÄŤky
Sušení ovoce
Jak používat myčku
Jaký zvolit formát televizoru? 16:9 nebo 4:3
Jak používat automatickou pračku
zadejte klíčové slovo:

Dvouletá záruční doba a co se mění?
Občanský zákoník - novelizace
Sada mobilního telefonu je jeden výrobek
Zpětný odběr výrobků
Občanský zákoník - O prodeji
Kasa.cz
Euronics.cz
Eta.cz
Obchodní-dům.cz
eProton.cz
Vltava.cz
Hej.sk
Obchodny-dom.sk
Barevná hloubka

Digitální obraz se skládá z jednotlivých barevných bodů. Každý tento bod je vyjádřen pomocí hodnot třech barevných složek v systému RGB nebo čtyř barevných složek v systému CMYK.
V dalším budeme hovořit o systému RGB.
Barevná hloubka digitálního obrazu vyjadřuje, kolik bitů je použito pro vyjádření jednoho barevného bodu obrazu. ?ím více bitů je využito, tím více barev obraz obsahuje, ale tím větší je také jeho datová velikost.

Vliv barevné hloubky (počtu barev) na vzhled a velikost souboru budeme demontrovat na příkladu jedné fotografie v souborech gif. Tento formát je pro fotografie sice nevhodný, ale zato umožňuje jednoduše nastavit barevnou hloubku.

256 barev - 22 878 bytů64 barev - 15 372 bytů16 barev - 7 371 bytů


V praxi se můžeme setkat s několika různě vypadajícími způsoby vyjádření údaje o barevné hloubce.
Prvním z nich je přímý údaj o počtu barev, které můžeme při dané barevné hloubce zobrazit (16,777 milionů barev).
Dalším způsobem je údaj o počtu bitů, které jsou použity pro vyjádření barvy. Z tohoto údaje potom jednoduše vypočítáme počet barev jako mocninu čísla dvě (12 bitů = 212=4096 barev).
Posledním způsobem je údaj o počtu bitů, které jsou vyhraženy pro jednu barvevnou složku. I zde můžeme provést přepočet na počet barev, ovšem jenom za předpokladu, že známe počet barevných složek systému. Počet barev potom můžeme vypočítat jako mocninu čísla 2 na počet bitů a to umocněno na počet barevných složek (12 bitu na barevnou složku v RGB = (212)3= 4096 barev na kanál 3= 68 719 476 736 barev).
Všimněte si obrovského rozdílu v počtu barev, jestliže udáváme počet 12 bitů pro barvu nebo 12 bitů pro jednu barevnou složku.

Při 24 bitové barevné hloubce, která se používá běžně v digitální fotografii, připadá na každou barevnou složku (červená, zelená, modrá) osm bitů (tedy výstupem je u každé barevné složky číslo s osmi bity), což znamená, že každá jednotlivá barevná složka může nabývat jedné ze 28= 256 hodnot.
Z toho odvodíme, že kdybychom na výsledném obraze vygenerovali všechny možné barvy, bylo by jich 16,777 milionů. K tomuto číslu dojdeme, když si představíme, že každá ze tří barevných složek může nabývat 256 hodnot (2563= 16 777 216), nebo jako počet hodnot 24 bitového dvojkového čísla (224=16 777 216).


Pro Najdiservis.cz Miloš ChadtSouvisející články:
 • 24-bit Color
 • RGB
 • Pixel
 • 0-9, A-F, G-L, M-R, S-Z
  100 Hz televizor
  24-bit Color
  32-bit Color
  3D systém
  3D-i systém
  6th Sense u mikrovlnky
  6th Sense u myÄŤky
  6th Sense u praÄŤky
  A.I.R
  Accelerator Board
  Access
  Access Time
  Active-Matrix Display
  Add
  Adware
  Akční rádius
  AktivnĂ­ SMS
  Aqua Stop
  Auto Cook
  Auto Defrost
  Auto Half Load
  Auto Shut - Off
  Auto Tracking Control System
  Auto Weight Crisp
  Auto Weight Defrost
  Automatická pračka
  Barevná hloubka
  Bezpečnostní dvířka
  Bio Step
  Bit
  Black
  Bravoska
  Byte
  Databáze servisů obsahuje:
  3422 záznamů
  Poslední aktualizace stránek:

  13.03.2016 17:17