Automatická pračka
Mikrovlnná trouba
100 Hz televizor
Fuzzy Logic
6th Sense u praÄŤky
ZapojenĂ­ praÄŤky
Sušení ovoce
Jak používat myčku
Jaký zvolit formát televizoru? 16:9 nebo 4:3
Jak používat automatickou pračku
zadejte klíčové slovo:

Dvouletá záruční doba a co se mění?
Občanský zákoník - novelizace
Sada mobilního telefonu je jeden výrobek
Zpětný odběr výrobků
Občanský zákoník - O prodeji
Kasa.cz
Euronics.cz
Eta.cz
Obchodní-dům.cz
eProton.cz
Vltava.cz
Hej.sk
Obchodny-dom.sk
Sada mobilního telefonu je jeden výrobek

Ve snaze získat co nejvíce zákazníků a uživatelů mobilních telefonů, objevily se v nedávné době na trhu nejrůznější nabídky na tzv. sady s akční cenou mobilu - reklamními slogany propagované jako:
"telefon jen za 1 Kč, za 99 Kč, za 500 Kč" atd.

Také další, operátory dotované telefonní přístroje, byly nabízeny za sníženou cenu v "sadě", což představovalo nákup přístroje s příslušenstvím (např. nabíječkou, aktivační kartou předem určeného operátora a kartou hovorného nebo uzavření smlouvy o poskytování služeb na stanovenou dobu). Lákavé nabídce neodolala zejména řada spotřebitelů, kteří si tento produkt - sadu mobilního telefonu - zakoupili pro osobní potřebu.

Rozčarování je čekalo ve chvíli, kdy mobilní telefon přestal fungovat a oni v dobré víře tuto vadnou součást sady reklamovali. Oprávněně očekávali, že prodávající v souladu s občanským zákoníkem bu? vadu odstraní, nebo vymění přístroj za bezvadný a v případě vady neodstranitelné spotřebiteli odstupujícímu od smlouvy vrátí peníze za celou sadu.

Prodávající však často postupovali velmi svérázně: ve snaze zbavit se odpovědnosti za vadu prodané věci prohlásili sadu mobilního telefonu za "několik samostatných výrobků" a za nefunkční telefon vraceli pouze kupní cenu, nebo nabízeli koupi nového telefonu, ovšem několikanásobně dražšího, než byla původní cena mobilu zakoupeného v sadě.
O tom však nebyli spotřebitelé při nákupu žádným způsobem informováni. Spotřebitelé nespokojeni se stavem věci požadovali, aby se tímto nekorektním přístupem prodávajících zabývala ?eská obchodní inspekce, neboť zákon o ochraně spotřebitele ukládá prodávajícímu povinnost pravdivě informovat kupující jak o nákupních podmínkách, tak o způsobu reklamace.

Na základě podnětů spotřebitelů, z nichž vyplývalo, že prodávající porušili při prodeji sady mobilního telefonu a následné reklamaci vadného telefonního přístroje povinnosti, které jim ukládá zákon o ochraně spotřebitele, prováděla ?eská obchodní inspekce kontroly těchto podnětů a za zjištěné porušení uložila kontrolovaným osobám sankci.

Jeden z prodávajících, který s rozhodnutím správního orgánu a uloženou pokutou nesouhlasil se domáhal přezkoumání rozhodnutí ústředního ředitele ?OI soudní cestou. Soud dal po přezkoumání ve věci za pravdu ?eské obchodní inspekci a žalobu zamítl jako neodůvodněnou.

Jde sice o první rozsudek tohoto typu, pro dozorový orgán a spotřebitele však velmi významný. Z rozsudku soudu vyplývá následující: Sady mobilních telefonů, které obsahují telefonní přístroj, nabíječku, aktivační kartu a kartu hovorného, jsou prodávány jako jeden obchodní produkt (výrobek), neboť spotřebitel si kupuje celou sadu současně, v jednom balení a za jednu prodejní cenu.

S jednou cenou za celou sadu je spotřebitel rovněž seznámen prostřednictvím ceníků. Důvodem toho, že cena na dokladu o zakoupení sady je rozepsána, zvlášť za přístroj a zvlášť za hovorné, jsou odlišné sazby DPH, nikoliv to, že se jedná o dvě kupní smlouvy. Pro spotřebitele není podstatné ani to, že na telefonní přístroj a aktivační kartu jsou prodávajícím poskytovány rozdílné záruční lhůty.

Seznamuje-li prodávající při koupi sady spotřebitele prostřednictvím reklamačního řádu s tím, že lze reklamovat jednotlivé výrobky obsažené v sadě jen samostatně, porušuje zřejmě ustanovení zákona o ochraně spotřebitele ( § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele), neboť jej neinformuje řádně o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady.
Informuje-li prodávající spotřebitele až při reklamaci, že lze reklamovat jen jednotlivé komponenty samosatatně, nikoliv sadu jako celek, klame spotřebitele o úrovni nákupních podmínek. Konkrétně požadoval-li spotřebitel při neodstranitelné vadě mobilního telefonu - součásti sady vrácení peněz (chtěl odstoupit od smlouvy), prodávající mu byl ochoten vrátit pouze cenu odpovídající ceně vadného telefonního přístroje, nikoliv cenu celé sady. S tímto postupem však spotřebitel nebyl při nákupu seznámen (§ 8 odst.1 zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

?eská obchodní inspekce považuje za důležité seznámit spotřebitele s tímto stanoviskem, vypracovaným na základě rozsudku Městského soudu v Praze (č.j.28 Ca 283/2000 ze den 11.ledna 2002). Lze předpokládat, že podobným způsobem postupovali prodávající při reklamacích vadného přístroje zakoupeného v sadě mobilního telefonu po celou dobu prodeje těchto sad. Každý spotřebitel, který se cítí tímto jednáním poškozen, má možnost domáhat se svých práv vůči prodávajícímu soudní cestou.

Miloslava Fléglová
tisková mluvčí ?OI

Se souhlasem autorky článku převzato z časopisu D-test


0-9, A-F, G-L, M-R, S-Z
100 Hz televizor
24-bit Color
32-bit Color
3D systém
3D-i systém
6th Sense u mikrovlnky
6th Sense u myÄŤky
6th Sense u praÄŤky
A.I.R
Accelerator Board
Access
Access Time
Active-Matrix Display
Add
Adware
Akční rádius
AktivnĂ­ SMS
Aqua Stop
Auto Cook
Auto Defrost
Auto Half Load
Auto Shut - Off
Auto Tracking Control System
Auto Weight Crisp
Auto Weight Defrost
Automatická pračka
Barevná hloubka
Bezpečnostní dvířka
Bio Step
Bit
Black
Bravoska
Byte
Databáze servisů obsahuje:
3422 záznamů
Poslední aktualizace stránek:

13.03.2016 17:17